ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಹೇಮಂತ, ಮಾಸ: ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ, ನಕ್ಷತ್ರ: ಸ್ವಾತಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 6.46 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.18
ರಾಹುಕಾಲ 04.30  06.00 ಯಮಗಂಡಕಾಲ 12.00    01.30 ಗುಳಿಕಕಾಲ 03.00   04.30