ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, 
ಋತು: ಶರದ್, ಮಾಸ: ಕಾರ್ತೀಕ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, 
ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ 
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು
ಸೂರ್ಯೋದಯ 6.23, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 5.50

ರಾಹುಕಾಲ 03.00  04.30 
ಯಮಗಂಡಕಾಲ 09.00   10.30 ಗುಳಿಕ ಕಾಲ 12.00  01.30