ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಶಿಶಿರ, ಮಾಸ: ಮಾಘ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ವಿಶಾಖ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:  6.37 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.27
ರಾಹುಕಾಲ:  07.30  09.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 10.30  12.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  01.30  03.00