ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಹೇಮಂತ, ಮಾಸ: ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ: ಪಾಲ್ಗುಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 6.46 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.16
ರಾಹುಕಾಲ 01.30  03.00 ಯಮಗಂಡಕಾಲ  06.00  07.30 ಗುಳಿಕಕಾಲ 09.00  10.30