ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗದ ವಿಶೇಷತೆ

ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                                
ದಿನಾಂಕ : 22/01/2019                                         
ವಾರ : ಮಂಗಳ ವಾರ                                                                                                                                    
 ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಹಿಮಂತ ಋತೌ
ಪುಷ್ಯ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಪ್ರತಿಪದ್ಯಾಂ  (09-11 am ರವರೆಗೆ) ಉಪರಿ ದ್ವಿತೀಯಾಯಂ (ಮಾ.ಬೆ. 06-49 am ರವರೆಗೆ)                                                                                               ಭೌಮ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (02-48 am ರವರೆಗೆ)                                                      
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗೇ  (10-32 am ರವರೆಗೆ)                                                          
ಕೌಲವ : ಕರಣೇ (06-17 am ರವರೆಗೆ) ಉಪರಿ ತೈತುಲ (05-14 pm ರವರೆಗೆ)                                                                  
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                      
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಕಟಕ    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-50 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-12 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                        
 🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                    

   *03-23 pm ಇಂದ 04-49 pm                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
09-39 am ಇಂದ 11-05 am                                                              
 🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
12-31 pm ಇಂದ 01-57 pm                     
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                        
 ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                         
10-08 pm ರಿಂದ 11-32 pm ರವರೆಗೆ