ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                               
 ದಿನಾಂಕ : 20/02/2019                                         
ವಾರ : ಬುಧ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಮಾಘ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಪ್ರತಿಪದ್ಯಾಂ (07-27 pm ರವರೆಗೆ)                                  
 ಸೌಮ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರೇ (09-17 am ರವರೆಗೆ)                                                  
ಅತಿಗಂಡ ಯೋಗೇ  (07-26 am ರವರೆಗೆ) ಉಪರಿ ಸುಕರ್ಮನ್ (ಮಾ.ಬೆ 03-11 am ರವರೆಗೆ)                                                   
ಬಾಲವ : ಕರಣೇ (07-18 am ರವರೆಗೆ) ಉಪರಿ ಕೌಲವ (05-36 pm ರವರೆಗೆ)                                              
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                      
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಸಿಂಹ    
‌                         ‌                                                                      
 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-44 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-23 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*12-33 pm ಇಂದ 02-01 pm                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
08-09 am ಇಂದ 09-37 am                                                               
🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
11-05 am ಇಂದ 12-33 pm                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                         
05-54 am ರಿಂದ 07-17 am ರವರೆಗೆ