🕉 ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🕉                                           ‌                         ‌                                                                      

 🔯  ಓಂ ವಿನಾಯಕ ಶಾರದಾ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ  🔯                          ‌                                                                                                                                                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                               ‌   ‌                                                                                                ‌  

 ‌ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                              

ದಿನಾಂಕ : 02/01/2019                                        

ವಾರ : ಬುಧ ವಾರ                                                                                                                                    

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                

ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ಹಿಮಂತ ಋತೌ
ಮಾರ್ಗಶಿರ  ಮಾಸೇ                                                                        

ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        

ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ (03-18 am ರವರೆಗೆ)                                      

ಸೌಮ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    

ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (11-44 am ರವರೆಗೆ)                                                    

   ಶೂಲ ಯೋಗೇ  (02-02 am ರವರೆಗೆ)                                                                      

ಕೌಲವ : ಕರಣೇ (01-45 pm ರವರೆಗೆ)                              

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಧನಸ್ಸು*‌                                                                    

 ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ತುಲಾ-ವೃಶ್ಚಿಕ    
‌                         ‌                                                                      

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                          

   🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-46 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-01 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                        

🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                

ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      

*12-24 pm ಇಂದ 01-49 pm                                                                      

🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
08-08 am ಇಂದ 09-33 am                                                              

🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
10-58 am ಇಂದ 12-24 pm                     
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                      

  ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                      

  12-33 am ರಿಂದ 02-12 am ರವರೆಗೆ