ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ  


ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                                
ದಿನಾಂಕ : 02/02/2019                                        
ವಾರ : ಶನಿ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಹಿಮಂತ ಋತೌ
ಪುಷ್ಯ  ಮಾಸೇ                                                                       
 ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
 ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ  (09-21 pm ರವರೆಗೆ)                                   
ಸ್ಥಿರ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (12-12 am ರವರೆಗೆ)                                                       
ವಜ್ರ ಯೋಗೇ  (ಮಾ.ಬೆ. 07-03 am ರವರೆಗೆ)                                                        
ಗರಜ : ಕರಣೇ (08-06 am ರವರೆಗೆ)  ಉಪರಿ ವಣಿಜ (09-18 pm ರವರೆಗೆ)                    
 ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                      
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಧನಸ್ಸು    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-50 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-17 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ಶನಿಪ್ರದೋಷ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*09-41 am ಇಂದ 11-08 am                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
02-02 pm ಇಂದ 03-29 pm                                                              
 🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
06-49 am ಇಂದ 08-14 am                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                         
06-34 pm ರಿಂದ 08-21 pm ರವರೆಗೆ