ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                                

ದಿನಾಂಕ : 18/02/2019                                        

ವಾರ : ಸೋಮ ವಾರ                                                                                                                                    

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                

ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಮಾಘ  ಮಾಸೇ                                                                      

 ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        

ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ (12-09 am ರವರೆಗೆ)                                

  ಇಂದು ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರೇ (12-36 pm ರವರೆಗೆ)                                                      

ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗೇ  (04-05 pm ರವರೆಗೆ)                                                    

  ಗರಜ : ಕರಣೇ (03-02 pm ರವರೆಗೆ)                                              

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                

     ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಕಟಕ    
‌                         ‌                                                                      

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                          

   🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-45 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-23 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                      

  🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                

ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                    

  *08-10 am ಇಂದ 09-38 am                                                                      

🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
11-06 am ಇಂದ 12-34 pm                                                            

  🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
02-02 pm ಇಂದ 03-29 pm                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                      

ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                    

08-19 am ರಿಂದ 09-44 am ರವರೆಗೆ