‌ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                                
ದಿನಾಂಕ : 13/02/2019                                        
 ವಾರ : ಬುಧ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಮಾಘ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ (10-26 am ರವರೆಗೆ)                                   
ಸೌಮ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ (05-40 pm ರವರೆಗೆ)                                                      
 ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗೇ  (10-17 am ರವರೆಗೆ)                                                        
ಬವ : ಕರಣೇ (03-46 pm ರವರೆಗೆ)                                                  
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                    
  ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ವೃಷಭ    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-47 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-21 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                               
  ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      
 *12-34 pm ಇಂದ 02-01 pm                                                                     
ಯಮಗಂಡಕಾಲ
08-12 am ಇಂದ 09-39 am                                                              
 🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
11-06 am ಇಂದ 12-34 pm                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                        
 ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                         
07-57 pm ರಿಂದ 09-34 pm ರವರೆಗೆ