ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 
                                                                                 
 ದಿನಾಂಕ : 11/02/2019                                         
ವಾರ : ಸೋಮ ವಾರ                                                                                                                                   
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಮಾಘ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ (10-41 am ರವರೆಗೆ)                                   
ಇಂದು ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                   
 ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ (05-00 pm ರವರೆಗೆ)                                                       
ಶುಭ ಯೋಗೇ  (12-05 pm ರವರೆಗೆ)                                                        
ತೈತುಲ : ಕರಣೇ (03-20 pm ರವರೆಗೆ)                                                   
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                      
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮೇಷ    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-47 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-21 pm        
                                        
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
                 
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      
 *08-13 am ಇಂದ 09-39 am                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
11-08 am ಇಂದ 12-34 pm                                                               
🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
02-01 pm ಇಂದ 03-29 pm                     

                                                                                                           
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                         
01-28 pm ರಿಂದ 03-10 pm ರವರೆಗೆ