ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗದ ವಿಶೇಷ

🕉 ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🕉                                           ‌                         ‌                                                                        
🔯  ಓಂ ವಿನಾಯಕ ಶಾರದಾ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ  🔯                          ‌                                                                                                                                                                      ‌   ‌                                                                                                ‌    ‌ 
ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
                                       
ದಿನಾಂಕ : 10/12/2018                                         
ವಾರ : ಸೋಮ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ಹಿಮಂತ ಋತೌ
ಮಾರ್ಗಶಿರ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ತೃತೀಯಾಯಂ (03-31 pm ರವರೆಗೆ)                                                           
ಇಂದು ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                   
 ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (09-21 am ರವರೆಗೆ)                                                        
ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗೇ  (09-47 pm ರವರೆಗೆ)                                             
ಗರಜ : ಕರಣೇ (05-49 pm ರವರೆಗೆ)                                 
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ವೃಶ್ಚಿಕ*‌                                                                      
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಧನಸ್ಸು    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-34 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 05-50 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                
 ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*07-57 am ಇಂದ 09-22 am                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
10-47 am ಇಂದ 12-12 pm                                                             
  🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
01-37 pm ಇಂದ 03-03 pm                     
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                        
 05-21 am ರಿಂದ 07-06 am ರವರೆಗೆ