ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                              

 ದಿನಾಂಕ : 01/02/2019                                        

ವಾರ : ಶುಕ್ರ ವಾರ                                                                                                                                    

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                              

 ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಹಿಮಂತ ಋತೌ
ಪುಷ್ಯ  ಮಾಸೇ                                                                      

 ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                    

   ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ  (08-03 pm ರವರೆಗೆ)                              

    ಭಾರ್ಗವ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                

 ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (10-22 pm ರವರೆಗೆ)                                                    

  ಹರ್ಷಣ ಯೋಗೇ  (ಮಾ.ಬೆ. 06-17 am ರವರೆಗೆ)                                                      

 ತೈತುಲ : ಕರಣೇ (06-59 pm ರವರೆಗೆ)                      

 ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                    

 ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಧನಸ್ಸು    
‌                         ‌                                                                      

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                            

 🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-50 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-17 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                        

🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                              

  ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌              

        *11-07 am ಇಂದ 12-33 pm                                                                  

   🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
03-26 pm ಇಂದ 04-53 pm                                                              

🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
08-14 am ಇಂದ 09-40 am                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                      

  ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                      

  02-06 pm ರಿಂದ 03-51 pm ರವರೆಗೆ