ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಇಂಧನ ಖಾತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆ?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಇಂಧನ ಖಾತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಜೆಡಿಎಸ್‌ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರಾ? ಇಂಧನ ಖಾತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ರಾಜ್ಯರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

Comments 0
Add Comment