ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

First Published 11, Jun 2018, 6:38 PM IST

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸತೀಶ್ ಜಾರಿಕಹೊಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು.

ಸತೀಶ್ ಜಾರಿಕಹೊಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು.

ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ

ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ

loader