ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ ಏರಿಕೆ

HDFC Bank hikes interest on FDs
Highlights

ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, 1 ಕೋಟಿ ರು. ಒಳಗಿನ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇ. 6.85ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ನವದೆಹಲಿ: ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, 1 ಕೋಟಿ ರು. ಒಳಗಿನ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇ. 6.85ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಶೇ.6.75ರಿಂದ ಶೇ.6.85ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಶೇ.6ರಿಂದ ಶೇ.7ಕ್ಕೆ ಎರಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇ.7.73ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 17,486 ಕೋಟಿ ರು. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.

loader