ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಗ್ರಹಣವೆನ್ನುವುದು ಕೆಡಿಕಿನ ಸಮಯ ಎನ್ನುವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೋಡಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದೆ. 

 ಖಾಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ವೇಳೆಯೇ ಹೊಸಬಾಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.  ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾ‌ಲೂಕಿನ  ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿದೆ. 

ಮರಡಿ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಸಂತಕುಮಾರಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬಾಳಿಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮುರುಘಮಠದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘ ಮಠದ ಡಾ. ಮುರುಘ ಶರಣರ ಸಾನಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬಾಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯ ತೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.