ಕಾಮೋತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಂಡಸಿಗೆ, ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯವರು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾರಂತೆ

life | Wednesday, May 9th, 2018
Chethan Kumar
Highlights

ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್'ನ ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮೈಕಟ್ಟು ತುಂಬಿರುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿ ಪೊಗರುದಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ  ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತದಂತೆ.

ಗಂಡಸರು
ಕಾಮೋತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಂಡಸಿಗೆ   ಮೈತುಂಬಿಕೊಮಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯಂದರೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದಪ್ಪ ಸ್ತನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದಂತೆ. ಶರೀರವು ಕೂಡ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕಂತೆ. ಹಲವರನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯಂತೆ. 

ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೆಂಗಸರು 

ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್'ನ ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮೈಕಟ್ಟು ತುಂಬಿರುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿ ಪೊಗರುದಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ  ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತದಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾಮೂಲಿನಂತಾಗುತ್ತಾರಂತೆ.

Comments 0
Add Comment

  Related Posts

  Summer Tips

  video | Friday, April 13th, 2018

  Benifit Of Hibiscus

  video | Thursday, April 12th, 2018

  Health Benifit Of Hibiscus

  video | Thursday, April 12th, 2018

  Skin Care In Summer

  video | Saturday, April 7th, 2018

  Summer Tips

  video | Friday, April 13th, 2018
  Chethan Kumar