ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 20/06/2018 ವಾರ : ಬುಧ ವಾರ ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸೇ ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ: ತಿಥೌ (09-36 am ರವರೆಗೆ) ಸೌಮ್ಯ ವಾಸರೇ: ವಾಸರಸ್ತು ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರೇ (06-36 am ರವರೆಗೆ) ಉಪರಿ ಉತ್ತರ (ಮಾ.ಬೆ. 05-46 am ರವರೆಗೆ) ವ್ಯತೀಪಾತ ಯೋಗೇ (04-33 am ರವರೆಗೆ) ಭದ್ರ : ಕರಣೇ (04-20 am ರವರೆಗೆ) ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ*‌ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಸಿಂಹ - ಕನ್ಯಾ

ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು
⌚* ರಾಹುಕಾಲ ‌ ‌ ‌ 12-21 pm ಇಂದ 01-58 pm 🏥 *ಗುಳಿಕಕಾಲ
10-45 am ಇಂದ 12-21 pm
🚨*ಯಮಗಂಡಕಾಲ
07-32 am ಇಂದ 09-08 am