ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂದರಿ..! ಈ ರೂಪದರ್ಶಿ ಬಿಲಿಯನೇರ್

First Published Apr 9, 2021, 1:38 PM IST

ತನ್ನ ತಂಗಿ ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಮರು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ಕಿಮ್ ಕರ್ದಾಶಿಯಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.