#StressFree ಬದುಕು ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾ? ಭಾನುವಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ!

First Published Jun 11, 2021, 4:15 PM IST

ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಭಾನುವಾರ ಬರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾನುವಾರದ ರಜಾ ದಿನವು ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರದ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಭಾನುವಾರದಂತೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಉಳಿದ ವಾರಗಳು ಭಾನುವಾರದಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೌದು, ಭಾನುವಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.