ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹೋಮ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಸ್

First Published Jun 21, 2020, 1:43 PM IST

ಜಯನಗರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹೋಮ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಹೋಮ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಸ್