ಈ ಭಾಗದ ಮೇಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು... ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೆ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ

First Published May 28, 2021, 4:26 PM IST

ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ತಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಯಸ್ಸು, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆಯಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸದ ದೇಹದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.