ಕಿವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು...

First Published Feb 21, 2021, 2:49 PM IST

ಇಯರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಿವಿಯ ಮೇಣ ಕಿವಿಯ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕಿವಿಯ ಮೇಣವು ಅಹಿತಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರವಣದ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.