ಬ್ಲಾಕ್ ಕರಂಟ್ ಸೇವಿಸಿ ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಿ...

First Published Feb 9, 2021, 2:46 PM IST

ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು, ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ  ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರಂಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವು. ಇವುಗಳು  ದೇಹದಲ್ಲಿ  ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಸೇವಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕುಸಿತವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪಾಲಿಫೆನಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾದ ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.