ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರೆಯದೆ ಸೇವಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ-ಶುಂಠಿ ...

First Published 19, Nov 2020, 5:24 PM

ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಋುತುಮಾನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ರುಚಿಯಾದ ಸಾಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸದಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯವರೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಋುತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಹಳೆಯ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 

<p>ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಂಠಿ - ಬೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಕಾರಣಗಳು...&nbsp;</p>

ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಂಠಿ - ಬೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಕಾರಣಗಳು... 

<p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕು. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ-ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.&nbsp;</p>

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕು. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ-ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 

<p style="text-align: justify;">ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕು. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ-ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.&nbsp;</p>

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕು. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ-ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 

<p style="text-align: justify;">ಶುಂಠಿ ಉರಿಯೂತದ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>

ಶುಂಠಿ ಉರಿಯೂತದ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

<p style="text-align: justify;">ಬೆಲ್ಲವು ಸತು ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಂನಂತಹ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಬೆಲ್ಲವು ಸತು ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಂನಂತಹ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

<p>ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಎರಡೂ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ನಾರಿನಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ .&nbsp;</p>

ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಎರಡೂ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ನಾರಿನಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ . 

<p>ಊಟದ ನಂತರ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಂಠಿ - ಬೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬೈಟ್ &nbsp;ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.</p>

ಊಟದ ನಂತರ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಂಠಿ - ಬೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬೈಟ್  ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

<p style="text-align: justify;">ಬೆಲ್ಲವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಯ ಋುತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಬೆಲ್ಲ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.&nbsp;</p>

ಬೆಲ್ಲವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಯ ಋುತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಬೆಲ್ಲ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 

<p>ಈ ಬೆಲ್ಲ-ಶುಂಠಿ ಮಿಶ್ರಣ ಕೀಲು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವನ್ನು ಸಹ ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>

ಈ ಬೆಲ್ಲ-ಶುಂಠಿ ಮಿಶ್ರಣ ಕೀಲು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವನ್ನು ಸಹ ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

<p style="text-align: justify;">ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಕವನ್ನು ನೀವು ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಕವನ್ನು ನೀವು ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.