ಆಕಾಶ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್

First Published Apr 4, 2021, 2:19 PM IST

ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೂ ಸೀರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಆಕಾಶಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ