ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ತು ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ನಾಯಿ

First Published Feb 28, 2021, 11:39 AM IST

ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಂಗರ್ | ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟೋರಿಗೆ ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ ಲೇಡಿ ಗಾಗ