ಚಿನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗ, ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ದರ ಇಳಿಕೆ!

First Published Feb 4, 2021, 1:23 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 04ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್