ನವದೆಹಲಿ(ಆ.2): ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 8.3 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ:

1) ಯಾರು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು: 
60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು 60 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ವಿಆರ್ ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. 

2) ಮೆಚುರಿಟಿ: 
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಜಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಡಿತವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು.

3) ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ: 
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ / ಅವಳ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಏಪ್ರಿಲ್, ಜುಲೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಮೊದಲ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಠೇವಣಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 8.3 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ, ಸ್ವಯಂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೂಲಕ, ಪೋಸ್ಟ್-ಡೇಟ್ ಚೆಕ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.