ಬೆಂಗಳೂರು(ಜು.25): ಇಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡುವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ MAB ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮತೋಲನ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲದಾತರು ವಿಧಿಸುವ ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕೊರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ: 
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ರೂ. 1,000 ರಿಂದ ರೂ. 3,000 ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ ಬಿಐ ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ. ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ, ಅರೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೊ. ಗ್ರಾಹಕನ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ ಬಿಐ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ರೂ. 3,000 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅರೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಸ್ ಬಿಐ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರ ಕನಿಷ್ಟ ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,000 ಮತ್ತು ರೂ. ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,000 ರೂ ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ:

ಹೆಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮೆಟ್ರೊ ಮತ್ತು ನಗರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಸರಾಸರಿ 10,000 ರೂ. ಅರೆ ನಗರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಸಮತೋಲನ ರೂ. 5,000 ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಾಸರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ರೂ. 2,500 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಐಸಿಐಸಿಐ:

ಇನ್ನು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮೆಟ್ರೊ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ರೂ. ಅರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 5,000 ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ರೂ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಮೂರು ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 600 ರೂ(ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು) ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯೇತರ ಸಮತೋಲನ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ನಗದು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೊರತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಟ್ರೋ, ನಗರ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಸರಾಸರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 150-600 ದಂಡದ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ, ನಗರ, ಅರೆ ನಗರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಟ ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಶೇ .5 ಮತ್ತು ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.