ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

Today Panchanga
Highlights

ದಿನಾಂಕ : 13/06/2018    ವಾರ : ಬುಧವಾರ,  ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ, ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ,  ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ  ಮಾಸೇ, ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                          

 ‌ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 

ದಿನಾಂಕ : 13/06/2018, ವಾರ : ಬುಧವಾರ, ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ, ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ  ಮಾಸೇ, ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ, ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂ:  ತಿಥೌ   (01-42 am ರವರೆಗೆ), ಸೌಮ್ಯ ವಾಸರೇ: ವಾಸರಸ್ತು, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ   (05-06 pm ರವರೆಗೆ), ಧೃತಿ  ಯೋಗೇ  (09-12 am ರವರೆಗೆ), ಚತುಷ್ಪಾದ : ಕರಣೇ (02-55 pm ರವರೆಗೆ)                                

 

loader