ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಪೂತರ್ಿ ಬಹುಮತ ಇರುವುದರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಸರಕಾರ ನಡೆಸಲು ಏನೂ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದರ ನಂತರ ಏನು? ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಜಾತಕ, ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕರ ಅಲ್ಲವೇ?

ಬದಲಾವಣೆಯ ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೈದಿಕ ಜಾತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೋದಿಯವರ ಸೌರ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಅವರ ಲಗ್ನ ಹಾಗೂ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೂ ವೃಶ್ಚಿಕವೇ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಜೀವನವಿಡೀ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗವೆಂದರೇನು?

ರಾಜಯೋಗ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ದತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಲಗ್ನಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನೆಲೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀವರ್ಾದಗಳ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಹಾಗೂ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಯೋಗಗಳಿವೆ; ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಈ ಯೋಗ ಹೊಂದಿದವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಅವರ ಲಗ್ನಕುಂಡಲಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಇರಬೇಕಾದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ. ಆತ ಮಾತಿನ ಅಧಿಪತಿ. ಮೋದಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಆಗಿರುವುದು ಈ ಬಲದಿಂದ. ಕುಂಡಲಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ಹಾನಿಕಾರಕನಲ್ಲ. ಆತ ದೈವಕೃಪೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವವನು. ಆತನೂ ದೃಢವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೋದಿ ಮುಕ್ತ ಮಾತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂವಹನ ಚತುರನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವರ ಕುಂಡಲಿಯ ಅಧಿದೇವತೆ ಮಂಗಳ, ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಮೋದಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗೂಢತೆ ದತ್ತವಾಗಿದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಸೂರ್ಯನೇ ಅಧಿಪತಿ
ಕುಂಡಲಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರ, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದು.್ದ ಮೋದಿಯವರ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸೂರ್ಯನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿತ್ಯವನ್ನು 1998ರಿಂದ 2001ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದುದು.

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ: ಯಾರಿಗೇನು ಫಲ?

ಚಂದ್ರ ಮಹಾದೆಶೆ
2011ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮಹಾದೆಶೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯದ್ದು. ಇದು 2021ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 2021ರವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಪೀಠದಿಂದ ಇಳಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತ ಜಾತಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದೆಶೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಹಾನಾಯಕ ಬಂದರೆ, ಆಗ ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ 2021ರ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮಹಾದೆಶೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಲೂ ರಾಜಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿಚಲಿತರನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು.
ಅಂದರೆ, 2028ರವರೆಗೂ ಮೋದಿಯವರೇ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದಂತಾಯಿತು!