ಇಂದು ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ..?

Dinada Panchanga
Highlights

ಇಂದು ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ..?

ದಿನಾಂಕ : 24/06/2018                                         
ವಾರ : ಭಾನು ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
 ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ
 ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
ದ್ವಾದಶಿ:  ತಿಥೌ   (05-37 am ರವರೆಗೆ)                                             
ಆದಿತ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರೇ  ಅಹೋರಾತ್ರಿ  (ಮಾ.ಬೆ. 06-10 am ರವರೆಗೆ)                                                          
ಸಿದ್ಧ ಯೋಗೇ  (12-18 am ರವರೆಗೆ)                                                       
ಬವ : ಕರಣೇ (04-20 pm ರವರೆಗೆ)                       
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ತುಲಾ-ವೃಶ್ಚಿಕ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
ಸೂರ್ಯೋದಯ - 05-59 am   
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-45 pm
                                                      
ದಿನದ ವಿಶೇಷ 
                              
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
ರಾಹುಕಾಲ ‌    ‌            ‌                       
05-11 pm ಇಂದ 06-48 pm                                                                                   
ಗುಳಿಕಕಾಲ
03-35 pm ಇಂದ 05-11 pm
ಯಮಗಂಡಕಾಲ
12-22 pm ಇಂದ 01-58 pm
                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
07-36 pm  ರಿಂದ 09-18 pm  ರವರೆಗೆ

loader