ಇಂದು ನೀವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..?

Dina Panchanga June 30
Highlights

ಇಂದು ನೀವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..?

ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 
                                      
ದಿನಾಂಕ : 30/06/2018                                         
ವಾರ : ಶನಿ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
 ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ
 ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
ದ್ವಿತೀಯಾಯಾಂ:  ತಿಥೌ   (12-40 pm ರವರೆಗೆ)                                                                           
ಸ್ಥಿರ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (04-40 pm ರವರೆಗೆ)                                                           
ವೈಧೃತಿ ಯೋಗೇ  (04-40 am ರವರೆಗೆ)                                                       
ಗರಜ : ಕರಣೇ (03-20 pm ರವರೆಗೆ)                                                                                                     
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಧನಸ್ಸು-ಮಕರ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-01 am   

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-46 pm
                                           
ದಿನದ ವಿಶೇಷ 
                        
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  

ರಾಹುಕಾಲ ‌    ‌            ‌                       
09-11 am ಇಂದ 10-47 am                                                                           
ಗುಳಿಕಕಾಲ
05-58 am ಇಂದ 07-34 am

ಯಮಗಂಡಕಾಲ
01-59 pm ಇಂದ 03-36 pm
                                                                                                           
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
11-15 am  ರಿಂದ 01-03 pm  ರವರೆಗೆ

loader