ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ವಿಶೇಷತೆ..?

Dina Panchanga june 19
Highlights

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ವಿಶೇಷತೆ..?

ದಿನಾಂಕ : 19/06/2018                                         
ವಾರ : ಮಂಗಳ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ
ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                      
ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ:  ತಿಥೌ   (11-36 am ರವರೆಗೆ)                                                           
ಭೌಮ ವಾಸರೇ: ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರೇ   (07-50 am ರವರೆಗೆ)                                                            
ವಜ್ರ ಯೋಗೇ  (07-52 am ರವರೆಗೆ) ಉಪರಿ ಸಿದ್ಧಿ (ಮಾ.ಬೆ. 05-29 am ರವರೆಗೆ)                      
ತೈತುಲ : ಕರಣೇ (06-40 am ರವರೆಗೆ)  ಉಪರಿ ಗರಜ (05-45 pm ರವರೆಗೆ)                       
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಸಿಂಹ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                         
ಸೂರ್ಯೋದಯ - 05-58 am   
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-44 pm
                                          
ದಿನದ ವಿಶೇಷ 
                                     
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
ರಾಹುಕಾಲ ‌    ‌            ‌                       
03-34 pm ಇಂದ 05-10 pm                                                                                   
ಗುಳಿಕಕಾಲ
12-21 pm ಇಂದ 01-57 pm
ಯಮಗಂಡಕಾಲ
09-08 am ಇಂದ 10-45 am
                                                                                                       
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
12-33 am  ರಿಂದ 02-02 am  ರವರೆಗೆ

loader