ಇಂದು ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು..?

Dialy Panchanga June 28
Highlights

ಇಂದು ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು..?

ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 
                               
ದಿನಾಂಕ : 28/06/2018                                         
ವಾರ : ಗುರು ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
 ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ
 ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
ಪೂರ್ಣಿಮಾ:  ತಿಥೌ   (08-50 am ರವರೆಗೆ)                                             
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (11-34 am ರವರೆಗೆ)                                                           
ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗೇ  (02-30 am ರವರೆಗೆ)                                                       
ಭವ : ಕರಣೇ (10-22 am ರವರೆಗೆ)                                                                                                     
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಧನಸ್ಸು    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
ರ್ಯೋದಯ - 06-00 am   
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-46 pm
                                     
ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ಭೂಮಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
                                          
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
ರಾಹುಕಾಲ ‌    ‌            ‌                       
01-59 pm ಇಂದ 03-36 pm                                                                                   
ಗುಳಿಕಕಾಲ
09-10 am ಇಂದ 10-47 am
ಯಮಗಂಡಕಾಲ
05-58 am ಇಂದ 07-34 am
                                                                                                  
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
05-14 am  ರಿಂದ 07-01 am  ರವರೆಗೆ

loader