ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಯಾವ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತ

Daily Panhanga  June 25
Highlights

ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಯಾವ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತ

ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಯಾವ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತ

ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 
                                  
ದಿನಾಂಕ : 25/06/2018                                         
ವಾರ : ಸೋಮ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
 ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ
 ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
ತ್ರಯೋದಶಿ: ಅಹೋರಾತ್ರಿ ತಿಥೌ   (ಮಾ.ಬೆ. 06-07 am ರವರೆಗೆ)                                             
ಇಂದು ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (06-10 am ರವರೆಗೆ)                                                           
ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗೇ  (12-26 am ರವರೆಗೆ)                                                       
ಕೌಲವ : ಕರಣೇ (05-35 pm ರವರೆಗೆ)                      
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ವೃಶ್ಚಿಕ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                             
ಸೂರ್ಯೋದಯ - 05-59 am   
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-45 pm
                                                   
ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷ
                                          
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
ರಾಹುಕಾಲ ‌    ‌            ‌                       
07-33 am ಇಂದ 09-10 am                                                                                   
ಗುಳಿಕಕಾಲ
01-59 pm ಇಂದ 03-35 pm
ಯಮಗಂಡಕಾಲ
10-46 am ಇಂದ 12-22 pm
                                                                                                 
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
07-48 pm  ರಿಂದ 09-32 pm  ರವರೆಗೆ

loader