ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಮಾಸ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪತ್ ನಕ್ಷತ್ರ: ಮೃಗಶಿರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:  5.52 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.43
ರಾಹುಕಾಲ: 03.00 04.30 , ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 09.00 10.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 12.00 01.30