ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6.00 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.33
ರಾಹುಕಾಲ: 09.00 10.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 01.30  03.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  06.00  07.30