ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಶಿಶಿರ, ಮಾಸ: ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ವಿಶಾಖ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6.23 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.30
ರಾಹುಕಾಲ: 08.00  09.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 11.00  12.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 02.00  03.30