ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.53 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.39
ರಾಹುಕಾಲ:  01.30  03.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  06.00  07.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 09.00 10.30