ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.5 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.34
ರಾಹುಕಾಲ:  01.30 03, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 06.00  07.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  09.00 10.30