ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6.06 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.32
ರಾಹುಕಾಲ: 12.00  01.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  07.30  09.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 10.30  12.00