ಪತ್ನಿ ಹೇಜಲ್ ಜೊತೆ ಯುವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಹೀಗಿತ್ತು..!

First Published 10, Jan 2019, 5:58 PM IST

ಬೀಚ್’ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಜಾಲಿ ಮೂಡ್

ಬೀಚ್’ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಜಾಲಿ ಮೂಡ್

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ...

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ...

ಯುವಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ

ಯುವಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ

ಸೆಲ್ಪಿ ಓಕೆ ನಾ..?

ಸೆಲ್ಪಿ ಓಕೆ ನಾ..?

ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆಯಾ..?

ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆಯಾ..?

ಯುವಿ ಇಷ್ಟಾನಾ..? ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟಾನಾ..?

ಯುವಿ ಇಷ್ಟಾನಾ..? ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟಾನಾ..?

ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಯಲಿ..

ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಯಲಿ..

ನೀನಂದ್ರೆ ನಂಗಿಷ್ಟ...

ನೀನಂದ್ರೆ ನಂಗಿಷ್ಟ...

loader