ದಿನಾಂಕ : 04/11/2018                                        

ವಾರ : ರವಿ ವಾರ                                                                                                                                    

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                              

 ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ಶರತ್ ಋತೌ
ಆಶ್ವಯುಜ  ಮಾಸೇ                                                                      

 ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                      

 ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ  (01-24 am ರವರೆಗೆ)                                                            

ಆದಿತ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    

ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರೇ   (09-34 am ರವರೆಗೆ)                                          

 ವೈಧೃತಿ ಯೋಗೇ  (12-41 am ರವರೆಗೆ)                                              

ಕೌಲವ : ಕರಣೇ (02-18 pm ರವರೆಗೆ)                                    

  ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ತುಲಾ*‌                                                                    

 ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಸಿಂಹ-ಕನ್ಯಾ    
‌                         ‌                                                                      

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                            

 🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-18 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 05-49 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                      

  🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                            

ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      

*04-24 pm ಇಂದ 05-51 pm                                                                      

🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
12-03 pm ಇಂದ 01-30 pm                                                            

  🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
02-57 pm ಇಂದ 04-24 pm                     
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~                                                                                                                      

  ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                        

  02-45 pm ರಿಂದ 04-16 pm ರವರೆಗೆ