ಅನಂತ್‌ ಇಲ್ಲದ ಭಾನುವಾರ, ನಿಲ್ಲದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹಸಿರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

First Published 18, Nov 2018, 5:34 PM IST

ಅಗಲಿದ ಚೇತನಕ್ಕೆ ನಮನ

ಅಗಲಿದ ಚೇತನಕ್ಕೆ ನಮನ

ಹಸಿರು ಹಂಚುವ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ

ಹಸಿರು ಹಂಚುವ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ

ಅನಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ

ಅನಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ

ಸಮಾಲೋಚನೆ-ವಂದನೆ

ಸಮಾಲೋಚನೆ-ವಂದನೆ

ಸಸಿ ನೆಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ-ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ಸಸಿ ನೆಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ-ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ

ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ

ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ವಂದನೆ

ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ವಂದನೆ

ಇಂದಿನ ಸಸ್ಯವೇ ಮುಂದಿನ ಹೆಮ್ಮರ

ಇಂದಿನ ಸಸ್ಯವೇ ಮುಂದಿನ ಹೆಮ್ಮರ

ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು

ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು

ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಸಿರಿನ ಕಡೆಗೆ

ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಸಿರಿನ ಕಡೆಗೆ

ಅನಂತವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

ಅನಂತವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

loader