5 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯರಾದವರ ರೋಚಕ ಕಥೆ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ₹5ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್‌ನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಯುವಕರಿಬ್ಬರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯರಾದ ಕಥೆ ಇದು. 1 ಲಕ್ಷದ 34 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಯುವಕರಿಬ್ಬರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದುದು..

Comments 0
Add Comment