ಎಚ್ ಡಿಕೆ ಮನೆಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿ

ಎಚ್ ಡಿಕೆ ಮನೆಗೆ ಇಂದು ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ನೂತನ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Comments 0
Add Comment