ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ : ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಅರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

First Published May 23, 2021, 5:04 PM IST

ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಳಿಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದು ಸರೀನಾ? ತಪ್ಪ? ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಜೈನಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು  ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣದ ವಜೈನಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.